Saturday, 22/02/2020 - 04:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hà Lâm - Đạ Huoai

LIÊN ĐỘI PHỘI HỢP CÙNG CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG, CHI ĐOÀN THANH NIÊN, CHỮ THẬP ĐỎ, CĐ CƠ SỞ XÃ HÀ LÂM TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ 27/7/2019

THĂM GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG


Tác giả: TPT ĐỘI