Friday, 06/12/2019 - 07:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hà Lâm - Đạ Huoai

Đội TNTP Hồ Chí Minh

LĐ TỔ CHỨC TRUNG THI CHO CÁC EM HỌC SINH TNNĐ 2019-2020

LĐ Phối hợp với nhà trường toàn thể CB; GV; NV Tổ chức Trung thu cho các em học sinh. mời đội Lân về diễn. ôn lại truyền thống cho các em học sinh. năm học 2019-2020